ELKIN_CREEK_LOGO_RGB.png

About us

Nice to meet you

Na talrijke reizen door de bergen, zijn ze onze 2e heimat geworden. Telkens die verwondering  en ontzag voor die majestueuze rotsmassa’s die het klimaat, het begroeiing, het eten, de manier van leven, de mens eigenlijk zo sterk bepalen.

 

Vele jaren dromen van een leven in de natuur; nu de sprong gewaagd om eindelijk écht één te worden met de natuur.

 

We hopen als Europeanen een bruisende mix te creëren met de cultuur van hier, in het bijzonder met deze van de First Nations.

 

Hendrik & Christine

After countless trips through the mountains, they have become our second home. Each time we are filled with wonder and awe for these majestic rock masses that have such a great influence on the climate, vegetation, food, ways of life and on mankind.

 

We have been dreaming of a life in nature for years and now we have finally taken the leap to live as one with nature.

 

As Europeans, we hope to create a vibrating mix with the local culture, especially with the one of the First Nations.

 

Hendrik & Christine

Onze moedertaal is Vlaams.  Beside English, nous parlons aussi le Français und wir sprechen auch Deutsch.

What is life

but one big adventure